donderdag 5 januari 2017

2017 - Wat zal het ons brengen.


Ik zou veel kunnen vertellen, over mijn hoop, mijn vertrouwen, maar ook over de spanningen waarin de wereld nu verkeert. 2017 is een bijzonder jaar. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Maria verscheidene keren is verschenen aan drie kinderen in Fatima. Zij heeft de kinderen veel geleerd, boodschappen die zij op hun beurt moesten doorgeven aan de leiders van de Kerk en van de wereld. Maar ook aan de gewone mensen, zoals u en ik.

Veel heeft reeds plaatsgevonden, maar wat staat er nog te gebeuren? Ik geef u hier afzonderlijke linken, waar u zelf op verkenning kunt gaan. De eerste verschijningen vonden plaats op 13 mei 1917 en de laatste op 13 oktober van dat zelfde jaar. Het is ook toen dat het grote zonnewonder plaats vond, dat door meer dan 70.000 mensen werd gezien en meegemaakt. Velen dachten toen dat dit het einde van de wereld was. Maar dat was niet Gods bedoeling. Maar wel een bevestiging van de echtheid van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, zoals ze zichzelf noemde.Ria

maandag 14 november 2016

Kunnen wij daar bij helpen?


In vrede sterven.

Vandaag was ik aanwezig bij een burgerlijke begrafenis van een goede vriend. Het was ontroerend en mooi. Ik had het geluk, ja “het geluk” ook aan zijn sterfbed te mogen staan. Een goede mens,een mooie mens, een mens met een gouden hart, maar helaas zonder geloof in God. Of beter, hij had het achter zich gelaten, dat geloof uit zijn kinderjaren.

Wat wens je als een goede mens, een lieve vriend van je heengaat. Je wenst hem toch een goede reis en een “veilige thuiskomst”. Maar je gelovig hart is verdrietig, omdat je weet dat er bij dat heengaan ook hindernissen te nemen zijn. Je zou hem zo graag een kompas meegeven, om veilig en wel zijn doel te bereiken. Dat kompas had ik bij, een klein geschenk, een wonderbare medaille. Ik mocht het op zijn borst leggen en een klein gebedje zeggen, dat vooral in het uur van onze dood Gods Barmhartigheid aanroept. Ik heb er vrede mee. Misschien zit hij nog niet aan het grote feestmaal, maar hij is geroepen en eens zal hij er zijn. Ik heb een afspraak met hem gemaakt, dat wij elkaar ooit Hierboven mogen weerzien.

Ria