maandag 20 november 2017

Gebed van de H. Elisabeth van de Heilige Drieëenheid.O mijn God,
Drie-eenheid die ik aanbid,
help mij mijzelf totaal te vergeten
om mijn intrek te nemen in U,
in eenheid van hart en in vrede,
gevestigd in uw eeuwig nu.
Moge niets mijn vrede verstoren,
niets mij wegtrekken van U.

O mijn onveranderlijke God!
Elke minuut voere mij
verder binnen
in de diepte van uw Mysterie.
Breng mij tot rust en stilte ¬
mijn hart een hemel voor U,
een geliefde thuis
waar U rusten kunt!
Dat ik U dan nooit alleen laat,
ik wil bij U zijn met heel mijn wezen,
heel wakker in geloof,
heel en al aanbidding,
helemaal prijsgegeven
aan uw scheppende Kracht!

O mijn Christus die ik bemin, gekruisigd uit liefde,
ik zou een bruid willen zijn
voor uw hart,
U met heerlijkheid bekleden,
U liefhebben tot ik ervan sterf...
Maar ik voel mijn onmacht
en daarom vraag ik U:
'Bekleed mij met Uzelf
maak mij één
met de stroming van uw Wezen,
overrompel mij,
neem mij in bezit ¬
alle plaats voor U!
Dan wordt mijn leven enkel nog
een uitstraling van uw Leven...
Kom in mij de Vader aanbidden,
kom in mij de wereld met U verzoenen,
kom in mij als God die redt!'

O Woord van mijn God,
eeuwig uitgesproken,
mijn leven wil ik doorbrengen
al luisterend naar U:
één en al ontvankelijkheid
om alles van U te leren...
Door alle nachten heen,
in elke leegte,
in iedere onmacht:
mijn blik vast op U!
Blijven in uw groot Licht!

O mijn Zon die ik bemin
boei mij zozeer
dat ik uw lichtkrans
nooit meer kan verlaten.

O Geest van Liefde,
Vuur dat mij verteert,
'kom over mij'
en laat het Woord
als het ware weer mens worden in mij.
Mocht ik Hem
nog een mens-zijn erbij aanbieden
waarin Hij heel zijn Mysterie
opnieuw kan doorleven,

O Vader,
buig U neer
over uw arm, klein schepseltje.
'Overschaduw mij'
en zie in mij nog enkel
'Hem in wie U al uw vreugde vindt.

O mijn Drie,
mijn Alles,
mijn Hemel,
oneindige Enige.
Onmetelijkheid waar ik in opga,
ik schenk mij aan U weg
als uw algeheel bezit...
Kom in mijn diepste wezen:
in U geborgen zal ik wachten
tot ik in uw Licht mag zien
uw eindeloze Heerlijkheid.
Gerelateerde afbeelding